Masa Modülleri


Tamamıyla ön montajı yapılmış, kiralanan masa modülleri
Kiralanabilen standart ekipman olarak, PERI Masa Modülleri’nin ön montajı yapılmış ve her an kullanıma hazırdır. Konsol döşeme kenarlarında düşmeye karşı güvenlik önlemleri masalar üzerine önceden yerleştirilmektedir. Özellikle az sayıda döküm yapılacak olan projelerde bu masa modüllerini kullanmak çok ekonomiktir. Dört standart masa büyüklüğü mevcuttur.

Masaları yürütme:
Döşeme masalarının yatayda ve düşeyde hareketi için PERI, uygun aksesuarlar yelpazesi sunmaktadır.

Avantajlari
Tamamen monte edilmiş dört standart ölçü
PERI Modüler Masalar’ı ön monte edilmiş, dört standart ölçüye sahip olan döşeme masalarıdır. Bu standart ölçüler, binaya uyumun maksimum düzeyde olabileceği ölçülerdir.
Masa Modülü VT 200/215 x 400
Masa Modülü VT 250/265 x 400
Masa Modülü VT 200/215 x 500
Masa Modülü VT 250/265 x 500

MULTIFLEX Ahşap Kirişli Döşeme Kalıp Sistemi


Çok amaçlı, değişken ve uyarlanabilir.
PERI MULTIFLEX her tür plana, döşeme kalınlığına ve yüksekliğe ayarlanabilen döşeme kalıbı sistemidir.

MULTIFLEX Sistem ile sadece statik olarak gerekli elemanlar ve ilgili ağırlıklar taşınmak zorundadır.

GT 24 Ahşap Kirişi, geniş açıklıkların geçilmesini sağlar ve böylelikle gerekli olan eleman sayısı azalmış olur. Yüksek yük taşıma kapasitesiile hesaplı çözüm sunar. Daha ince döşemelerde VT 20K Dolu Gövdeli Ahşap Kirişi kullanılabilir. PERI MULTIPROP Alüminyum Dikmeleri ile, maksimum açılma boylarında bile GT 24 Ahşap Kirişi’ni 28kN’a varan bir destek kuvvetiyle taşır. Daha büyük yüksekliklerde ve konsollarda MULTIFLEXPERI ST 100 Yük Kulesi üzerinde veya PERI UP Sistemi’yle kullanılabilir.

Avantajlari
Geniş Açıklıklar

BEAMDECK Alüminyum Kirişli Döşeme Kalıp SistemleriBEAMDECK Alüminyum Kirişli Döşeme Kalıbı

PERI BEAMDECK erken söküm sağlamak ile düşer kafanın da sisteme entegre edildiği kirişleri alüminyumdan yapılmış bir döşeme kalıbıdır. Sahadaki malzeme miktarını azalmaktadır. Sistemin kendine özgü sadece üç tip parçası vardır. Bu sayede son derece hızlı kurulmakta, kolay kullanılmakta ve aynı zamanda taşıma, nakliye, depolama vs. gibi lojistik operasyonlar için rahatlık sağlamaktadır. Beton yüzeyinden beklenen özelliğe göre, kalıp tahtasının tipi ve çeşidi (plywood) şantiye tarafından serbestçe seçilebilir.

PERI BEAMDECK Sistemi’ne ait özgün ve hafif parçalar, kalıp uygulamasının hızlı ve sistematik olarak tekrarlanabilmesi için önemli bir avantaj sağlar.

PERI BEAMDECK Sistemi’nde; alın kalıpları, ara dolgular, konsollar ve hatta eğimli döşeme plaklarının da kolayca çözülmesine imkan sağlayan geniş aksesuar çeşitleri mevcuttur.

Avantajlari

GRIDFLEX Izgaralı Kolon Kalıp Sistemi

Döşeme kalıbında devrim niteliğinde yepyeni bir güvenlik konsepti.
PERI GRIDFLEX son derece kullanışlı, kirişleri ızgara şeklinde dizilmiş ve birbiri içerisine geçebilen yekpare panellerden oluşan yepyeni bir sistemdir. Hafif alüminyum parçaları ve önceden belirlenmiş kurulum sırası sayesinde çok kısa sürede kurulabilir. Teleskopik dolgu elemanları maksimum esneklik sağlar. Panel ızgaralı sistem sayesinde istenilen kalıp tahtası (plywood) emniyetli bir şekilde rahatça yerleştirilebilir.

Avantajlari
Her zaman güvenli kurulum

SKYDECK Alüminyum Panelli Döşeme Kalıp Sistemi


95cm. kalınlığına kadar olan döşemeler için.
SKYDECK Düşer Kafalı Sistemi ile sadece bir gün sonra kalıplar sökülebilir (döşeme kalınlığına ve betonun dayanımına bağlı olarak). Düşer kafa bir çekiç darbesiyle boşlanır. Düşer kafanın aşağı inmesiyle kalıp da 60mm. Aşağı iner (paneller ve ana taşıyıcı kirişler). Paneller kolayca beton yüzeyden ayrılır ve hemen bir sonraki kurulumda kullanılabilir. Sahadaki malzeme ihtiyacı da azalmış olur. SKYDECK ana taşıyıcı kirişi gerekli dikme sayısını azaltır- 40 cm.’ye kadar olan kalınlıkta döşemelerde 3.45 m² döşeme alanına sadece bir dikme gereklidir. Böylelikle zamandan tasarruf edilir ve sahada kalıp malzemelerinin taşınmasını kolaylaştırır.

SKYDECK Panelleri’nde ve de ana taşıyıcı kirişlerinde damlatma kenarlıkları vardır. Panellerin kenarları alttan kesilmiştir. Böylelikle temizlik minimuma indirgenmiş ve kurulum- söküm süreleri kısalmıştır.

RS / RSS Ayar Payandaları

A complete range up to 14.00 m.


Ayarlanabilir payandalar, perde ve kolon kalıplarında betonlama yapılana dek, kalıp üzerindeki rüzgar yükünü taşıyarak, kalıbın şakülüne gelmesini sağlarlar. Her türlü durumda da, ilk kalıp elemanına iki adet payanda verilmelidir. Payandaların kalıba bağlantısı payanda tespit plakaları ile, zemine bağlantıları ise payanda tespit plakası ve MMS 20x130 Çelik Dübeller vasıtası ile olur.

Avantajlari
14.0m. kalıp yüksekliğine kadar
14.0m. yüksekliğe kadar PERI’nin tüm kalıp sistemlerinde ayarlanbilir payandalar kullanılır.
Hızlı ve kolay montaj
Ayarlanabilir payandalar, kalıp sistemi üzerindeki ve kalıp sistemine sonradan takılan elemanlara kolayca bağlanarak, işin hızını arttırırlar.
Taban plakalarının kolayca bağlantısı
Taban plakaları zemine bağlamak için kullanılan tekrar kullanılıbilir MMS 20x 130 çelik dübeller çabukluk ve ekonomiklik sağlar.

FTF Cephe Kalıp Sistemi


Prefabrike elemanlar kullanılan bina cephesi inşaatları için
FTF Cephe Kalıbı, prefabrike elemanlar ile yapılan bina cephesi inşaatları için kullanılan uyarlanabilir yük taşıyıcı bir sistemdir. Taşıyıcı kısım payandası olan iki FTF 500 Konsol ve Çalışma Platformu olan kolon kalıbından oluşur. Taşıyıcı kısım duruma göre kolon kalıbıyla veya kolon kalıbı olmadan kullanılır.

Teknik bilgi :
- Kolon boyutları 24 x 24cm.’den itibaren başlar
- Kat temiz yüksekliği 2.50m.’den4.40 m.’ye kadar
- Pencere boşluğutemiz açıklığı min. 1.30m.
- Kolon yüksekliği başına üç bağlantı

Konsol başına prefabrike elemanlar için izin verilen yük
Maksimum düşey yük 40 kN
ek rüzgar yüklerine bağlı olarak

Avantajlari
Esnek uygulama

SB Destek Konsolları


Tek taraflı beton dökümleri için
Tek taraflı beton dökümünde, taze beton basıncı kuvvet payandaları ile aktarılır. PERI SB Tek Taraflı Kuvvet Payandası h=8,75m. yüksekliğe kadar betonlama yapmak için dizayn edilmiştir.
PERI Tek Taraflı Kuvvet Payandası, PERI’nin tüm perde kalıbı sistemleri ile kullanılabilinir. Betonlama elemanları kuvvet payandası üzerine ilave ekipman kullanılmadan kolayca monte edilir.
Her bir parça kolayca ve ucuz şekilde nakledilebilecek şekilde dizayn edilmiştir.

Avantajlari
8,75m. yüksekliğe kadar betonlama ve 60KN/m² taze beton basıncı için dizayn edilmiştir.
PERI SB, 8,75m. yüksekliğe kadar betonlama ve 60KN/m² taze beton basıncı için dizayn edilmiştir.
PERI’nin tüm perde kalıbı sistemleri ile uyumludur
SB Tek Taraflı Kuvvet Payandaları MAXIMO, TRIO, DOMINA, VARIO ve RUNDFLEXPerde Kalıbı Sistemleri ile kullanılabilinir.
Hızlı eleman bağlantısı

GRV Mafsallı Kuşakları Ankrajsız Eğik Yüzeyli Perde Kolon Kalıp Sistemi


Saplama gerektirmeyen kuşakları mafsallı dairesel kalıp
PERI GRV Kuşakları, mafsallı kalıp tam daire olarak dizayn edildiğinde yarıçapı ister büyük ister küçük olsun saplama gerektirmez. Bu şekilde önemli bir tasarruf sağlanır çünkü su geçirmez saplamalar çok pahalı olup oldukça zaman alan bir işlem gerektirirler.

PERI GRV Kuşakları; mafsallı sistem, kemerli şekiller ve kemerli köprüler gibi özel kalıplar için de kullanılabilir.

GRV nasıl çalışıyor?
GRV Mafsallı Kuşak, tam daire olarak dizayn edildiğinde 300 kN’lik bir çekme veya basınç gerilmesi karşılar. Kritik bir faktör dış zincir çekme gerilmelerini belirler çünkü iç basınç kuvvetleri genelde daha azdır.

Avantajlari
Dairesel yapılar için saplama gerektirmeyen sistem
Tam daire olarak dizayn edildiğinde yarıçapı ister büyük ister küçük olsun saplama gerektirmez. Bu şekilde önemli bir tasarruf sağlanır.

RUNDFLEX Eğik Yüzeyli Perde Kalıp Sistemi


Moduler sistem 1.0m. yarıçaptan itibaren kullanılır
Atık su arıtma tesislerinde, çok katlı araç parklarının rampalarında, çıkmalarda, silolarda ve daireselbinalarv.b. gibi yapılarda farklı çaplı dairesel kalıplara ihtiyaç vardır. Bütün bu yapıların karakteristiği benzer yarıçaptaki kalıbın az sayıda kullanımıdır. Bunun manası kurum, modifikasyon ve tekrar kurum için çok miktarda malzeme ve işcilik yani maliyet gerektirir. PERI RUNDFLEX bu problemi standart kiralanabilir malzemelerle çözüyor.

Kolay yarıçap ayarlama.
RUNDFLEX bileşenler kolaylıkla ayarlanır ve istenilen yarıçapa hızla uyarlanır.

Müsaade edilebilir taze beton basıncı.
PERI RUNDFLEX Kalıp Sistemi 60 kn/m2 taze beton basıncına göre dizayn edilmiştir.

Avantajlari
Kolay yarıçap ayarlama
RUNDFLEX bileşenler kolaylıkla ayarlanır ve istenilen yarıçapa hızla uyarlanır ve 1m. yarıçaptan başlamak üzere tüm duvarlara ayarlanabilir.

VARIO GT 24 Ahşap Kirişli Perde Kalıp Sistemi


Bütün dizaynlar ve uygulamalar için kullanılabilinir
GT 24 Perde Kalıbı ayarlanabilinir bağlantılarla bütün dizayn ve uygulamalarda kullanılabilinir.
PERIproje kalıbı olarak ideal bir seçimdir. Endüstriyel konut inşası, köprü inşası veya istinat duvarı, herhangi bir projede ve bütün yükseklikler PERIile inşa edilebilinir.

GT 24 proje kalıbı olarak kolaylıkla kullanılabilinir.
Bunun manası aşağıdaki noktalar kolaylıkla seçilebilinir.
Plywood ölçüleri ve tipi seçilebilinir.
Eleman genişliği ve yükseklikleri.
Düşey ve yatay saplama mesafesi ayarlama.
Müsaade edilebilir taze beton basıncı ayarlama.
Uzatma elemanı ile 30cm. aralıklarla maksimum 8,10m. yüksekliğe kadar kalıbı uzatma imkanı. Hızlı ve kolayca ahşap kirişlere vidalamadan uzatma elemanı montaj imkanı. Uzatma elmanı ahşap kirişleri doğrultusuna getirir.

Avantajlari
Değişik uygulamalar

HANDSET Elle Devredilebilen Kalıp Sistemi


Panel kalıp sistemi
PERI HANDSET Kalıp Sistemi, özellikle küçük ölçüde işler için geliştirilmiş olup ahşap, kereste ve çivilerle yapılan eski kalıplama sisteminin yüksek maliyetlerini azaltır.

Az sayıdaki panel boyutları her bir elemanın yüksek verimliliğini garanti eder. Bütün parçalar bir kişinin taşıyabileceği kadar hafiftir.

HANDSET, 40 kN/m²’lik taze beton basıncına göre dizayn edilmiştir.

Avantajlari
Küçük sayıda panel boyutları
Sadece üç çeşit panel yüksekliği ve genişliği ile yüksek panel verimliliği sağlar.
Üzerinde elle taşınmalarını sağlayan kulplar bulunan hafif elemanlar
PERI HANDSET Paneller, hafif olmaları ve üzerlerindeki ergonomik tasarlanmış taşıma kulpları sayesinde elle kolaylıkla taşınabilir.
Tek bağlantı elemanı - PERI HANDSET Klips

DOMINO Çerçeveli Kalıp Sistemi


Konut ve mühendislik yapıları için
PERI DOMINO, konut ve mühendislik projeleri için çelik veya alüminyum bir çerçeveden oluşan panel kalıbı sistemidir.

Sadece dört farklı genişlikteki panel ve yapıyla oluşturulabilir. 0.75m. genişliğindeki eleman aynı zamanda çok amaçlı panel olarak da mevcuttur.

İzin verilen taze beton basıncı :
2.50 m.’ye kadar olan beton döküm yüksekliklerinde, sistem DIN 18202, Tablo 3, satır 7 (çelik elemanlar) deki hidrostatik basınca göre dizayn edilmiştir. Daha büyük yüksekliklerde, DIN 18202, Tablo 3, satır 6 (çelik elemanlar) ya göre 60 kN/m² taze beton basıncına izin verilmiştir.

TRIO Platform

En yüksek güvenlik seviyesini sağlayan TRIO türü
Güvenli çalışma şartları şantiye personelinin verimliliğini ve üretkenliğini arttırır. PERI TRIO Platform Sistemi sayesinde standart TRIO elemanları çalışma platformları, tırmanma merdivenleri ve korkuluklarıyla hep birlikte tek bir vinç vasıtasıyla taşınabilir bütün bir form oluştururlar. TRIO’nun bu versiyonu katı BBG ve Avrupa güvenlik şartnamelerini tamamen sağlayan çalışma alanları ve tırmanma merdivenleri sağlar.

Avantajlari
Tamamen taşınabilir parçalar
PERI TRIO Platform Sistemi sayesinde standart TRIO elemanları çalışma platformları, tırmanma merdivenleri ve korkuluklarıyla hep birlikte taşınabilir bütün bir form oluştururlar.
Yüksek güvenlik
Gerekli tüm kalıp işlemleri şantiye personeli tarafından güvenli çalışma şartlarında gerçekleştirilebilir.
Hızlı kurulum
Sistem elemanlarının kurulumu paneller yerde yatarken yapılır:

TRIO Konut


En hızlı TRIO Sistemi
PERI TRIO Konut, elemanları çalışma platformları ve payandaların halihazırda monte edilmiş olduğu bir sistemdir. İç ve dış köşelerde saplama kullanılmasına gereksinim duymuyor olması işçilikten ve zamandan tasarruf sağlar. Tüm saplamalar tek taraftan yerleştirilir ve sıkılır. Böylece hem zaman kazanılmış olur hem de konik uç ve PVC Boru gerektirmez.

Konut inşaatları için – TRIO Konut 270:
3,30m betonlama yüksekliklerine kadar yalnızca bir saplama gereklidir.

Endüstriyel yapılar için – TRIO Konut 360
4,20m. betonlama yüksekliğine kadar yalnızca iki saplama gereklidir.

Avantajlari
Beton boyunca tek bir saplama deliği
TRIO Konut Kalıbı’nın tüm işleri yerde gerçekleştirilebilir.
Entegre Aksesuarlar
Panele emniyetli bir şekilde takılı:
-Vinç kaldırma aparatı
-Payanda bağlantıları
-Katlanabilir betonlama platformu

İçeriği paylaş