çalışma ve iş güvenliği

warning: Creating default object from empty value in /home/yapi/domains/yapirehberim.org/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Yükseltilebilir Çalışma Platformları


Kurulum
• Yük kaldırmak için tasarlanmış seyyar veya sökülüp - takılabilir iş ekipmanlarını,
zemin özelliklerini de dikkate alarak öngörülen bütün kullanım şartlarında sağlam
ve kararlı bir şekilde kurulmasını ve kullanılmasını sağlayın.
Kullanım
• Çalışma platformlarını aşırı yüklemeyin.
• Zemin özelliklerine göre uygun paletli ayaklar ve yükü dağıtan takoz altlıklar
kullanın.(1)
• Ekipman üzerinde, ekipman çalışmaya başlamadan önce otomatik olarak
devreye girecek sesli ve ışıklı ikaz sistemi bulundurun. (2)
• İşe başlamadan önce, platform üzerindeki yüksekten düşmeyi engelleyici
güvenlik sistemlerinin varlığından emin olun.(3)
• Ekipmanın kullanım alanı içerisinden geçen elektrik hattının gerilimini kestirin,
bu mümkün değilse bariyerler veya ikaz levhalarıyla ekipmanın elektrik hattından
uzak tutulmasını sağlayın.

Asma İskelelerGenel
• Asma iskelelerin aşağı ve yukarı hareketlerini sağlayan makine, teçhizat ve
vinçlerin, kullanmaya elverişli olduklarına ilişkin belgeler yetkili teknik elemanca
kullanılmaya başlamadan önce düzenlenmiş olmasını sağlayın ve bu belgeleri
işyerinde saklayın.
Kurulum
• Asma iskeleyi, iş sırasında sağa sola veya ileri geri hareket etmeden asılı kalacak
şekilde tespit edin. İskeleyi işletme talimatına ve statik hesaplamalara uygun olarak
yerleştirin. (1)
• Asma iskelelerde kullanılacak kanca, çengel ve benzerlerinin ağızlarını, güvenlik
mandalı veya uygun güvenlik tertibatı ile kapatın. (4)
Periyodik kontrol
• Tüm kaldırma araçları her çalışmaya başlamadan önce operatörleri tarafından
kontrol edilecek, ayrıca yetkili teknik bir eleman tarafından üç ayda bir bütünüyle
kontrol edilecektir.

Konsol İskeleler


• İskele kurulumunu sadece yetkili kişi gözetiminde ve bu iş için eğitilmiş işçilerle
yapın.
• Konsol mesafesine ve konsol taşıyıcı sistemlerine gerekli statik hesaplamaları
yaparak karar verin.(1)
• Çalışma platformlarının tam dolu olmasına özen gösterin.(2)
• Konsol iskeleyi kayma ve devrilme tehlikesine karşı sağlamlaştırın. (3)
• Konsol ayaklarını duvar açıklıklarında tahta kirişlere veya çelik taşıyıcılara
dayandırın.(4)
• Çalışma platformunun etrafına düşme tehlikesine karşı korkuluk sistemleri
yerleştirin.(5)
• Geçme kancalarının kazara çıkmalara karşı güvenli olmasını sağlayın.(6)
• Konsol iskelelerin üzerinde malzeme depolamayın.
İskele Sökümü:
• İskelelerin sökülmesine en üst kısımdan başlayın.
• İskelelerin bina bağlantılarını iskele elemanlarının alınmasından sonra ve
yukarıdan aşağıya sırayla sökün.

Mobil İskeleler


• Mobil iskeleleri dayanıklılık ve
taşıyacağı yükler bakımından yeterli
sağlamlıkta ve uygun malzemeden
imal edin.
• Mobil iskelelerde, bacakları veya
taşıyıcı orta kirişleri eksiz olarak
yapın.(1)
• Mobil iskele bacaklarını, düzgün
ve sağlam yerlere oturtun.(2)
• İskeleyi çapraz bağlantı
elemanları ile sabitleyin.(3)
• Çalışma platformunun etrafına
düşme tehlikesine karşı korkuluk
sistemleri yerleştirin.(4)
• Çalışma platformlarına ulaşım
için sadece merdiven kullanın.(5)
• Çalışma platformlarının tam dolu
olmasına özen gösterin.(6)
• Çalışma platformlarını aşırı
yüklemeyin.

Cephe İskeleler

http://yapirehberim.org/files/cephe iskele.PNG

Genel
• İskele kabul edilmiş standartlara uygun yapıda değilse veya seçilen iskelenin
sağlamlık ve dayanıklılık hesabı yapılmamış veya yapılan hesaplar tasarlanan
yapısal düzenlemelere uygun değilse bunların sağlamlık ve dayanıklılık
hesaplarını yapın.
• Seçilen iskelenin karmaşıklığına bağlı olarak
kurma, kullanma ve sökme planını uzman bir
kişiye yaptırın. Bu plan iskele ile ilgili detay
bilgileri içeren standart form şeklinde olabilir.

Kurulum
• İskelenin taşıyıcı elemanlarının kaymasını;
taşıyıcı zemine sabitlenerek, kaymaz araçlar kullanarak veya aynı etkiye sahip
diğer yöntemlerle önleyin ve yük taşıyan zeminin yeterli sağlamlıkta olduğundan

Koruma İskeleleri


• Çatılarda veya eğik yüzeylerde yapılan işlerde kullanılan yapı iskelelerini
uygun korkuluklarla donatın.
• Bu korkuluklar aynı zamanda dengesini kaybetmiş bir işçinin düşmesine engel
olabilecek sağlamlıkta yapılmalıdır.
• Çalışma zorluklarından dolayı kenar koruma bulunmuyorsa bunun yerine
düşecek kişiyi korumak amacıyla koruma iskeleleri kullanın.
• Tehlikeyi azaltmak için düşme kenarı ve iskele zemini arasındaki yükseklik
farkını en aza indirmeye çalışın.
• Düşme kenarı ve iskele zemini (dayamalı iskele, kollu iskele) arasındaki azami
yükseklik farkının 3,0 m’ den fazla olmamasını sağlayın.
• Zemin genişliği düşme yüksekliğine göre değişmekle beraber her durumda en
az 0,90 m olmasını sağlayın.(1)

El Merdivenleri

• El merdivenlerini ancak, düşük risk nedeniyle daha güvenli bir iş ekipmanı
kullanımı gerekmiyorsa, kısa süre kullanılacaksa veya değiştirilmesi mümkün
olmayan işyeri koşullarında kullanın.
• Merdivenin dayandığı noktadan en az 1 m daha uzun olmasına dikkat
edin(1).
• Merdiveni doğru açıyla yerleştirin. (2)
• Zarar görmüş merdivenleri kullanmayın.
• Ahşap merdivenleri kötü hava koşullarına karşı koruyun.
• Merdivenin ayaklarını zemine tam oturtarak ya da uç kısmından sağlam bir
noktaya bağlayarak sabitleyin.
Merdivenleri güvenli desteklere dayayın.(1)
• Araç/yaya trafiğinin olduğu yerlerde, merdivenlerin etrafını çevirerek
emniyeti sağlayın.
• Asılı duran el merdivenlerini
yerlerinden çıkarılamayacak
ve sallanmayacak şekilde
sabitleyin.

• Merdivenleri kaymaya, düşmeye, ve
devrilmeye karşı emniyete alın. (1,3)

Şantiye Yolları

• Yolları, çalışanların her türlü koşullarda rahatça hareket edebileceği şekilde
düzenleyin.
• Yolların yüzeyi düz olmalı, kayma tehlikesi olmamalıdır.
• Kot farkı olan yerlerde merdiven ya da köprü bağlantısı kullanın.
• İnşaat çukurları ve kazı alanlarının üzerindeki köprü bağlantılarını, kenar
korkuluğu olacak şekilde düzenleyin.
• Yapı alanı içindeki tehlikeli kısımları açıkça sınırlandırın ve buralara görünür
şekilde yazılmış uyarı levhaları koyun.
• Tehlikeli kısımları gece kırmızı ışıkla aydınlatın.
• Eğime göre basamak koyun.
• Gün ışığı yetmiyorsa yolları aydınlatın.
• Yolları ve acil çıkışları boş bırakın.
• Yollara kazaya sebep olacak veya çalışanları tehlikeli durumlara düşürecek
şekilde malzeme istif etmeyin ve araçları gelişigüzel yerlere bırakmayın.
• İnşaat yollarının planlanması ve yapımı esnasında , inşaat çukurları ve kazı
çukurlarının kenarına belirli bir mesafe koyun.

Kazı işleri


• Belediye sınırları içinde meskun bölgelerde, yapı kazılarına başlamadan önce
yapı alanının çevresini uygun bir malzeme ile koruma altına alın ve bunları
yapının bitimine kadar bu şekilde koruyun.
• Kazı işlerinin yapılacağı yerlerde; elektrik kabloları, gaz boruları, su yolları,
kanalizasyon ve benzeri tesisatın bulunup bulunmadığını önceden araştırın ve
duruma göre gerekli tedbirleri alın.
• Kazıların her bölümünü sorumlulara her gün en az bir defa kontrol ettirin
ve çalışılmasında bir sakınca olmadığı sonucuna varılırsa işe devam edin,
çalışılmasında sakınca olduğu anlaşılırsa sakınca giderilinceye kadar işi
durdurun.
• Kazı işlerini genellikle, yukarıdan aşağıya doğru ve toprağın dayanıklılığı ile
orantılı bir şev vermek suretiyle yapın.
• Sert kaya, sert şist, betonlaşmış çakıl, sert kalker, killi şist kaya, gre ve
konglomera gibi kendini tutabilen zeminlerde yetkililerin gerekli gördüğü

İçeriği paylaş